Izvući najbolje iz studiranja

SVEUČILIŠTE

Svašta se može saznati šećući hodnicima Akademije. Ove godine možda u manjoj mjeri, pošto je nastava dobrim dijelom online, a lutanje po klasama zabranjeno. Ipak se ponekad otvore neka nova vrata, i to baš kad si u moodu za pričanje s nepoznatim ljudima iz hodnika. Tako sam ja nabasala na predstavnika našeg Studentskog zbora i na posljednjoj godini studija otvorila oči, progledala s onu stranu Sveučilišta. Studenti imaju pravo sudjelovati i mogu se izboriti za svoja prava u tijelima koja vode i našu Akademiju i Sveučilište. Po prvi put, zamislila sam se nad tom rečenicom. Znamo da u teoriji sve to zvuči bajno, kao što znamo i da je provedba nešto u potpunosti suprotno. Sustav je inertan, nema volje za promjenom. No, ako je kreativnost temelj našeg studija, tijela Sveučilišta dobar su medij za ostvarivanje boljih (i novih) uvjeta za umjetnički rad. Kaže se da je svatko kovač svoje sreće. Uz volju, predanost, kreativnost (i puuuno smisla za humor) možeš obogatiti svoje školovanje.

USTROJ SVEUČILIŠTA

STUDENTSKI ZBOR ALU – Studentski je zbor odlična platforma za poboljšanje studiranja. Na članovima zbora je da osmišljavaju i pišu projekte i u konačnici ih prijavljuju na razne natječaje za financiranje. Zbor ima posla koliko si ga sam zada. U studentski zbor nije teško upasti – veći je izazov ostati motiviran. Kad bi naš zbor bio malo aktivniji, stvari bi se promijenile. Da se nešto izglasa u našu korist, na sjednice Vijeća akademije treba dolaziti deset članova Studentskog zbora (imamo 6 odsjeka, trebali bi moći pronaći 10 motiviranih). A što sve možemo zatražiti na sjednicama? Osim brucošijade, studentski zbor može tražiti financije za umjetničke kolonije, izlete, izložbe. Sjetite se svih (inozemnih) festivala za koje ste čuli na satovima povijesti umjetnosti, sjetite se izložbi, dajte mašti na volju. Financije za takve pohode možemo zatražiti upravo preko studentskog zbora.

STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (SZZG) – Svaki faks ima svoj studentski zbor. Po jedan predstavnik i jedan zamjenik iz svakog studentskog zbora odlaze u SZZG. Članovi SZZG-a isključivo su studenti koji na sebe preuzimaju ulogu predstavnika svih zagrebačkih studenata. Članovi zbora, između ostalog, odlaze na sastanke u rektorat i ministarstva kako bi podigli studentski standard. Često se bave pitanjem neadekvatnih studentskih domova. 

VIJEĆE UMJETNIČKOG PODRUČJA – U sklopu Sveučilišta postoje Vijeća zadužena za razna područja, a nama je najinteresantnije ono koje se bavi umjetnošću. To je mješovito tijelo – u Vijeću se nalaze profesori, dekani i studenti raznih fakulteta (ALU, Muzičke akademije, Arhitektonskog fakulteta i dr.). Kako student može ući u ovo Vijeće? Student predstavnik bira se iz SZZG-a. 

SENAT SVEUČILIŠTA – Osim u raznim Vijećima, i u Senatu su studenti ubačeni u vatru zajedno s profesorima i dekanima, a u ovom slučaju i rektorom. Senat je komplicirano tijelo, ono je najjače na Sveučilištu (jače od samog rektora!), a bavi se pitanjima financija. Ukoliko želiš politiku Sveučilišta pratiti vlastitim očima i ušima – ovo je mjesto za tebe. Ako želiš dati svoj glas – to se od tebe i traži. Samo, pripazi! Tamo se ne trči pred rudo kad se izražava vlastito mišljenje. 

NATJEČAJI

Svi smo zahvalni na mailovima s hrpom natječaja koje nam Filip Matović svakodnevno šalje. Poneki se odvaže, tj. pokrenu, i na njih prijave, no ti su natječaji rijetko ono na što se želiš (ili možeš) prijaviti. Ili su za diplomski studij, a ti si na preddiplomskom, ili traže neku ludu papirologiju, ili traže nešto čime se uopće ne baviš. Svake akademske godine izlaze dva velika natječaja na razini Sveučilišta u Zagrebu: natječaj Studentskog centra i natječaj Zbora sveučilišta. Oni nisu namijenjeni isključivo umjetnicima, ali se na njih mogu prijaviti i umjetnički projekti. Pobjednici tih natječaja ne ostvaruju izložbe i nagrade, već financije za prijavljeni projekt. Što to zapravo znači? Ako maštaš o izradi nekog velikog brončanog kipa, ako želiš napraviti instalaciju s 13 kompjutera, osmisliti novu digitalnu platformu, organizirati likovnu koloniju na Braču, ili, recimo, izdati časopis; financije za provedbu svoje ideje možeš primiti putem ovih natječaja. U dogovoru s mentorom, rad koji izrađuješ za ovaj natječaj može biti sastavni dio nastave u klasi: samo s boljim materijalima. Ako je tako lako, zašto to na Akademiji nitko ne radi? Prvo, vjerojatno većina studenata za to ne zna, ili ne zna kako bi se oni uklopili u natječaj. Drugo i važnije, priprema za te natječaje je dugotrajna i mukotrpna (ali se isplati!). 

Priprema za natječaje – Prvo moraš znati što želiš napraviti, a zatim kako predstaviti i opisati svoj projekt. Studentski centar i Studentski zbor ne financiraju projekte koji ne doprinose razvoju i dobrobiti zajednice. Nadalje, moraš prikupiti hrpu dokumenata. To ću pobliže objasniti na primjeru Skice (koja se financira putem ovih natječaja). Da bi se projekt Skice ostvario, časopis je nužno lektorirati i otisnuti. I za tisak i za lektora traže se minimalno dvije ponude (točnije, za svaku stavku za koju tražiš financiranje, moraš tražiti dvije ponude). To znači da se tiskarama i lektorima šalju mailovi sa specifikacijama, a oni se povratno jave sa svojom ponudom. Financira se jeftinija ponuda. Nadalje, mogu se zatražiti i financijska sredstva za promociju. Natječaj je otvoren otprilike mjesec dana, a toliko je i potrebno da se prikupe svi dokumenti, ulovi potpis dekana i riješe problemčići koji će se zasigurno pojaviti. 

Svake se godine odvaja ogromna svota novca za financiranje raznolikih projekata. Jedna osoba može prijaviti više projekata. Projekt je lakše prijaviti ako ga ne pišete sami, prijavljujte ga u dvoje ili u skupinama. Proguglajte ove natječaje. Podaci o prijavljenim projektima su javni. Inspirirajte se, stvarno se svašta može prijaviti – studenti strojarstva su ove godine dobili financijska sredstva za izradu vlastite formule! I ne budite tužni ako vam neki natječaji propadnu. Vježbajte prijave, iskustvom se stječe sigurnost.

  • Natječaj Studentskog centra obično je objavljen u studenom, no ove su ga godine objavili u siječnju.
  • Natječaj Studentskog zbora objavljuje se krajem ožujka/početkom travnja.
  • Lajkajte Studentski zbor sveučilišta na Facebooku – objavljuju svaka dva sata. Jednom kad stvarno krenete prijavljivati natječaje, shvatit ćete da ne znate napisati troškovnik, CV, opis projekta i sl. Za sve to postoje radionice koje objavljuje Studentski zbor Sveučilišta. Lajkajte ih i pratite kada će se te radionice održavati.